• Característiques
  • Situació i Plànol
  • Fotos
  • Solicitar Info.
616 99 35 00

 

Superficie Solar 300 M2
Qualificació Urbanística 18P
Sostre Màxim Edificable 1.200 M2
Ocupació Planta Soterrani 100%
Edificabilitat P.B. + 4
Super. Edificable per Planta 240 M2
Alçada Reguladora 17,70
Nº Máximo de Habitatges 12
Habitatges V.P.O 25%

Solar bé situat pròxim a la/C . Doctor Pi i Molist i passeig Fabra i Puig, proper a les Línies de metro L-4 i L-5, Així com de diversos centres comercials i d'oci.

 

 

 

 
616 99 35 00

 

 

SITUACIÓ

El districte de Nou Barri, situat en espais que històricament

constituïen laperifèria de Barcelona, és un dels més joves de

la ciutat. Està format actualment per catorze barris que van

créixer al llarg del segle XX, deixant enrere el seu passat ru-

ral. La majoria d´aquests barris van sorgir durant les dècades

dels 1950-60 a partir de la autoconstrucció, o bé, a partir de

l´edificació d'habitatge social per a acollir a l´elevat augment

de població en una època de forta immigració interior, fins i

tot ocupant zones de la serra de Collserola.

 

 

 

616 99 35 00

 

 

 

 

INFORMACIÓ Y VENDES

 

Oficina
d'Informació i Vendes:

Avda. Diagonal, 539 - 541, 4.º Dcha.

Comercial: Sr. Josep Lluis
Telèfon: 616993500 i/o (93) 430 19 09
Atenció al Client:

(Concertació Prèvia)

E-mail: info@inmobarcino.com